سوسری آلمانی

ساخت وبلاگ
چکیده : بعضی ازانواع سوسکهای ریزآلمانی کپسولهارادرمناطقی مانندزیرمیزهاوگوشه کابینتهامی چسبانند.نوع دیگ... با عنوان : سوسری آلمانی بخوانید :
بعضی ازانواع سوسکهای ریزآلمانی کپسولهارادرمناطقی مانندزیرمیزهاوگوشه کابینتهامی چسبانند.نوع دیگرسوسری آلمانی تازمان بازشدن کپسول آن رادرانتهای شکم خودحمل می کند.نوزادان سوسک ریزآلمانی تازمان بالغ شدن چندین مرتبه پوست اندازی می کنندودوره رشدوبلوغشان باتوجه به دمای محیط متفاوت می باشدومعمولا3_4ماه طول میکشدوطول عمرآنهاتایکسال می باشد.

 سوسکهامحیطهای گرم،مرطوب وتاریک رادوست دارند.آنهاروزهادرسوراخهاومنافذدیواروپشت کابینتهاپنهان شده ودرطول شب روی کف اتاقها،میزها،وسایل آشپزخانه وغذاهای بدون درپوش حرکت کرده وبدنبال غذا می گردندوباعبورازروی آنهاباعث آلودگی می شوند.

سوسک ریزموادغذایی رابابزاق،برگرداندن بخشی ازموادخورده شده،فضولات وترشحات غده ای خود آلوده می سازد.

اهمیت پزشکی سوسک ریزآلمانی

سوسکهاتعدادزیادی عوامل بیماری زارادردستگاه گوارش وروی قسمتهای مختلف بدن خودحمل کرده وباعث بروزبیماریهای باکتریایی وقارچی ازقبیل تب زرد،فلج اطفال،اسهال خونی،وباودیفتری می شوند.

آلرزی به سوسکهاکه درنتیجه تجزیه بخشهایی ازبدن سوسک و ورودآن به جریان هوارخ می دهدیکی ازانواع خطرناک آلرژی می باشد.این موادپس از ورود به بدن انسان علایمی شبیه به بیماری برونشیت وتنگی نفس رابروزمی دهدودرافرادکم سن وسال این حساسیت بیشترمی باشد.

بنابراین درمورد هجوم سوسری آلمانی (سوسک ریزآشپزخانه)ویاهرآفت دیگربه خانه نبایدسهل انگاری شود.بهترین روش از بین بردن سوسکها هم سمپاشی است.

اینگونه سوسک به بسیاری ازسموم مقاوم شده است.نوع سم ونحوه سمپاشی بایدبایدتوسط افرادورزیده ومتخصص این امرانتخاب گرددوسمپاشی بایدتوسط این افراد انجام شود.باسمپاشی دقیق وسموم موثرحتی سوسکهایی که درپناهگاهشان پنهان شده اندبیرون آمده ودرتماس باسم ازبین میروند.

  هنگام سمپاشی بایدکلیه موازین احطیاطی رعایت شود.بای قبل ازسمپاشی موادغذاییوظروف غذاخوری ازمحل خارج ویاروی آنهاکاملا پوشانده شود.

بعدازسمپاشی وشستشوی محل بهسازی ونظافت مرتب توصیه می گردد.

 شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران با مجوزرسمی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره 2107 وشماره ثبت 2222وباسابقه درخشان وپرسنل مجرب درمبارزه باانواع آفات بهداشتی درخدمت همشهریان عزیزمی باشد.

تلفن تماس: 86013062 _09120705746_09197173454

 


برچسب‌ها: سمپاشی سوسک ریزآلمانی, سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران, سمپاشی رستورانها
+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر ۱۳۹۶ساعت 1:7  توسط admin  | 
موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46