کک هاچگونه حشراتی هستند؟

ساخت وبلاگ
چکیده : درگذشته نزدیک، ککها بعنوان یکی ازبزرگترین عوامل شیوع وبا،باعث مرگ هزاران انسان شد.ککهاازراه تم... با عنوان : کک هاچگونه حشراتی هستند؟ بخوانید :

درگذشته نزدیک، ککها بعنوان یکی ازبزرگترین عوامل شیوع وبا،باعث مرگ هزاران انسان شد.ککهاازراه تماس باحیوان مرده موجب انتقال ویروسهای موجوددربدن آنهامی شوند.

کک ازحشراتی است که سرعت تولیدمثل بسیاربالایی دارد.آنهادرطول سال حدود15بارتولیدمثل کرده ودرهرنوبت 30-20لاروبوجودمی آورند.ککهای بالغ 4-1میلی مترطول وبدنی بیضی شکل دارندودرطرفین فشرده وبدون بال هستند.همچنین پاهای آنهارشدمناسبی داشته وبرای پریدن سازگاری دارند.رنگ بدن ککها ازقهوه ای روشن تاتیره متغیراست.لاروهابه طول10-4میلی متروبه رنگ سفیدوبدون پاهستند.فعالیت لاروهازیاداست.لاروهادرطول یکهفته بالغ شده وشروع به خونخواری می کنند.

هردوجنس نروماده ی کک بالغ خونخوارهستند.کک های ماده معمولا نزدیک پناهگاه خودومحل استراحت میزبان ،درگردوخاک،کثافات،زباله،درزوشکاف دیوارهاوکف اطاق،فرش ها،سوراخهای زیرزمینی حیوانات ولانه پرندگان تخم گذاری می کنند.لاروهابرای رشدبه رطوبت زیادنیازدارند.آنهاازموادآلی مانندمدفوع میزبان،حشرات مرده کوچک،خون هضم نشده ودفع شده ازکک بالغ تغذیه می کنند.

کک ها ازروشنایی دوری می کنندوبیشتردرمیان موهایاپرهای حیوانات ودررختخواب یالباس افراد یافت می شوند.درشرایط مناسب یک کک چندباردرطول روزیاشب تغذیه می کند.آلودگیهای شدیدبه کک هاازطریق علائمی روی لباس ورختخواب که حاصل ازدفع خون هضم نشده  به وسیله کک ها است تشخیص داده می شود.کک های بالغ ممکن است چندماه بدون غذازنده بمانند.کک هاباپریدن یاجهیدن حرکت می کنند.ممکن است بعضی ازانواع کک هاتاارتفاع 30سانتی متربپرند.

اهمیت بهداشتی

به طورمعمول انسان به وسیله کک گربه،کتنوسفالیدس فلیس فلیس بیشترازکک سگ،کتنوسفالیدس کنیس گزیده می شود.کک هامعمولا ازروی زمین به قسمت هایی ازبدن انسان مانندمچ وساق پاکه دسترسی به آن آسان است می جهند.هرچندبه تمام قسمت های بدن افرادممکن است حمله شود.گزش کک سبب تحریک وگاهی ناراحتی زیادمی شود.آلودگی های زیادبه کک ممکن است سبب واکنش های آلرژیک ودرماتیت شود.طاعون یک بیماری باکتریایی است که ابتدا درمیان حیوانات وحشی مثل رات هاودیگرجوندگان بروزمی کند.عامل طاعون باکتری یرسینیاپستیس است که بوسیله ی کک ها انتقال می یابدوممکن است انسان هاتوسط کک هایی که ازحیوانات آلوده تغذیه کرده اندبه این باکتری مبتلا شوند.

اقدامات کنترلی وراههای مبارزه

محل استراحت حیوانات وانسان  وجاهایی که آن ها طولانی مدت حضوردارند،مانندرختخواب ولانه حیوانات منابع مهم آلودگی هستند.استفاده ازجاروبرقی برای تمیزکردن گردوخاکی که ممکن است حاوی لارو وشفیره ی  کک باشد موثراست.پس ازپاکسازی باید سمپاشی ابقایی صورت گیرد.

 

www.nanofannavaran.com

09120705746-86013062-09197173454


برچسب‌ها: سمپاشی نانوفناوران, سمپاشی کنه پرندگان, سمپاشی سوسک ریز, سمپاشی ساس, سمپاشی کک
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۶ساعت 18:44  توسط admin  | 
موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنهاهاچگونه,...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 12:46