مورچه ها

ساخت وبلاگ
چکیده : بیش از12000 نوع مورچه, درسرتاسرجهان وجود دارد. مورچه, هابه مکانهای تاریک گرایش دارند.ومعمولا لانه ه... با عنوان : مورچه ها بخوانید :
بیش از12000 نوع مورچه, درسرتاسرجهان وجود دارد. مورچه, هابه مکانهای تاریک گرایش دارند.ومعمولا لانه های خود رادرداخل زمین حفرمی کنند.آنهابیشتردرمنازل،رستوران ها،اداره ها،بیمارستان ها،انبارهاودیگراماکنی که بتوانندآب وموادغذایی پیداکنند،یافت می شوند. مورچه, هامعمولاکلنی خودرا داخل ساختمان یانزدیک آن بنا می کنندوبه همین دلیل کنترل آنهادربسیاری مواردمشکل است.

موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49