روش های مبارزه باسوسک ریز

ساخت وبلاگ
چکیده : جاروبرقی یک روش مناسب برای کنترل سوسک ریز یک روش نسبتا جدیدبرای کاهش جمعیت سوسری هاجاروبرقی است.درا... با عنوان : روش های مبارزه باسوسک ریز بخوانید :

جاروبرقی یک روش مناسب برای کنترل سوسک ریز

یک روش نسبتا جدیدبرای کاهش جمعیت سوسری هاجاروبرقی است.دراین روش باجمع آوری کپسولهای تخم وتخم های تازه تفریخ شده ،ذرات مدفوع واجسادسوسک ها،جمعیت آنهابشدت کم می شود.علاوه برآن جاروبرقی موجب حذف آشغال،ذرات موادغذایی وغیره نیز می شود.اگرجاروبرقی بعنوان یک روش کنترل به کارمی رودبایدازجاروبرقی استفاده شودکه دارای فیلترHEPAویافیلترهای سه لایه ای باشدتاازمعلق شدن موادی که درهواایجادمشکلات تنفسی می کنداجتناب گردد.

علاوه برآن جاروبرقی موجب حذف آشغال،ذرات موادغذایی وغیره نیز می شود.اگرجاروبرقی بعنوان یک روش کنترل به کارمی رودبایدازجاروبرقی استفاده شودکه دارای فیلترHEPAویافیلترهای سه لایه ای باشدتاازمعلق شدن موادی که درهواایجادمشکلات تنفسی می کنداجتناب گردد

موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها...
ما را در سایت موشها وجوندگان موذی ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:49